Przedszkole Publiczne

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

GRUPA PRZEDSZKOLNA PROGRAMY PROFILAKTYCZNE INNOWACJE PEDAGOGICZNE
 

ŻABKI

 

PAPOWO TORUŃSKIE

·       „Cała Polska Czyta Dzieciom”

·       „Bezpieczny Przedszkolak”

·       „Mamo Tato wolę wodę”

·       „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

·       „Czyste powietrze wokół nas”

 

·       Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

·       Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną  “Moje sylabki”

·       “Jelonkowo-tabletowo”

 

 

SŁONECZKA

 

PAPOWO TORUŃSKIE

·       „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

·       „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

·       „Czyste powietrze wokół nas”

·       „Akademia Aquafresh”

·       „Cała Polska Czyta Dzieciom”

·       „Bezpieczny Przedszkolak”

 

·       „Od bazgrania do pisania” Klucz do uczenia się

·       „Od piosenki do literki” Metoda dobrego startu

·       „Klanza” Pedagogika zabawy

·       “Jelonkowo-tabletowo”

 

 

SÓWKI

 

PAPOWO TORUŃSKIE

·       „Cała Polska Czyta Dzieciom”

·       „Bezpieczny Przedszkolak”

·       „Mamo Tato wolę wodę”

 

·       „Od bazgrania do pisania” Klucz do uczenia się

·       “Jelonkowo-tabletowo”

·       „Matematyka sensoryczna” Klucz do uczenia się

·       Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

·       Metoda ruchu rozwijającego  W.Sherborne

 

 

MOTYLKI

 

TURZNO

·       „Cała Polska Czyta Dzieciom”

·       „Bezpieczny Przedszkolak

·       „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

·       „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

·       „Czyste powietrze wokół nas”

 

·       Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną “Moje sylabki”

·       “Jelonkowo-tabletowo”

 

 

JAGÓDKI

 

GOSTKOWO

·       „Cała Polska Czyta Dzieciom”

·       „Bezpieczny Przedszkolak”

·       „Mamo tato wolę wodę”

·       „Czyste powietrze wokół nas”

 

·       „Od bazgrania do pisania” Klucz do uczenia się

·       “Jelonkowo-tabletowo”

·       „Matematyka sensoryczna” Klucz do uczenia się

 

BIEDRONKI

 

ZAKRZEWKO

·       „Cała Polska Czyta Dzieciom”

·       „Bezpieczny Przedszkolak”

·       „Mamo tato wolę wodę”

·       „Czyste powietrze wokół nas”

 

·       „Od bazgrania do pisania” Klucz do uczenia się

·       “Jelonkowo-tabletowo”

·       “Klanza”

 

 

RYBKI

 

ŁYSOMICE

·       „Cała Polska Czyta Dzieciom”

·       „Bezpieczny Przedszkolak”

·       „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

·       „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

·       „Czyste powietrze wokół nas”

 

·       “Jelonkowo-tabletowo”

·       „Matematyka sensoryczna” Klucz do uczenia się

 

 

PSZCZÓŁKI

 

LULKOWO

·       „Cała Polska Czyta Dzieciom”

·       „Bezpieczny Przedszkolak”

·       „Mamo Tato wolę wodę”

·       „Czyste powietrze wokół nas”

 

·       „Od bazgrania do pisania” Klucz do uczenia się

·       “Jelonkowo-tabletowo”

·       „Matematyka sensoryczna” Klucz do uczenia się

 

 

images

 

„Mamo, tato, wolę wodę!”

Program „Mamo, tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Partnerami merytorycznymi „Mamo, tato, wolę wodę!” są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.

 

loga

Cele programu:

– Podkreślenie znaczenia wody dla rodziny i jej funkcjonowania.
– Wykształcenie nawyku picia wody.
– Podkreślenie znaczenia wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
– Pogłębienie wiedzy na temat znaczenia wody dla zdrowia człowieka.
– Poznanie zasad zdrowego odżywiania.
– Wprowadzenie zagadnienia znaczenia wody dla środowiska (roślin i zwierząt).
– Wprowadzenie tematu występowania wody w przyrodzie.
– Pogłębienie wiedzy na temat wody.
– Zapoznanie dzieci z właściwościami fizycznymi wody.

Na terenie placówki realizowane są dodatkowe programy edukacyjne i profilaktyczne poruszające różnorodne zagadnienia. Nie byłyby one możliwe bez zaangażowania ze strony rodziców, dzieci i nauczycieli. Poniżej przedstawiamy, w jakiego rodzaju programach edukacyjnych bierzemy udział w roku przedszkolnym 2015/2016 r.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie podczas realizacji poniższych programów.

39846

Nasze przedszkole należy do klubu czytających przedszkoli i realizuje program „Cała Polska czyta dzieciom”. Przedszkolakom czytają nauczycielki, rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście.

Głównymi celami programu jest:
• kształtowanie u dzieci zainteresowań czytelniczych,
• propagowanie literatury dziecięcej polskich i zagranicznych autorów,
• rozwijanie aktywności twórczej dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju słownictwa, wyobraźni, pamięci.
• chronienie przed uzależnieniem od telewizji i komputera
• budowanie z dzieckiem mocnej więzi i wspieranie ich poczucia wartości
• dzieci, którym dużo się czyta, poszerzają swoją wiedzę i przyswajają wartości moralne
• nawyk czytania i zdobywania wiedzy zostaje dzieciom na całe życie.
Drodzy Rodzice i Dziadkowie, czytajcie nam 20 minut dziennie. Codziennie! Bo czytanie dzieciom to najlepsza inwestycja w przyszłość przedszkolaków.

39848

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele
Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla
przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.
 

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci
do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest
przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków,
organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia
Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla
rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Bohaterem wszystkich materiałów
programu jest Kubuś
, który pokazuje dzieciom piękno
natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi
mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając
rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i
ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest
segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc
codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku. 

Informacje te pochodzą ze strony przyjacielenatury.pl

 

CZYSTE
POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Założenia programu:

 • ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu
  tytoniowego
 • program adresowany jest do dzieci pięcioletnich i
  sześcioletnich, z udziałem rodziców i opiekunów
 • program stanowi pierwsze ogniwo  w cyklu programów
  antytytoniowych
 • charakter profilaktyczny programu, ale przede wszystkim
  jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego
  zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z
  palącymi
 • może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci
  przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia
  sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy
  dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe programu:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów,
  „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu
  papierosowego
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci  na miejsca, w
  których mogą być narażane na wdychanie dymu tytoniowego

 

Informacja pochodzi ze strony www. torun.psse.gov.pl

 

CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZELKIMI SPOSOBAMI

 Cele  główne programu:

 • podniesienie poziomu wiedzy o chorobach
  odkleszczowych,
 • poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
 • uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania
  kleszczy i zagrożeń związanych
  z ugryzieniem przez te pajęczaki,
 • poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy
  na zwierzęta i ludzi,
 • poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy
  i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
 • uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.

Treści programowe:

 • Informacja na temat życia kleszczy (wygląd,
  rozmiar, występowanie),
 • Miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone
  na ugryzienia kleszczy,
 • Sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta
  i ludzi,
 • Metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza
  w ciało człowieka,
 • Prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia
  przez kleszcza,
 • Ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi,
 • Choroby przenoszone przez kleszcze,
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych.

Informacja pochodzi ze strony www.pssewloclawek.pl