Komunikat w sprawie rekrutacji 2020/2021r. 

 

Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym

 

zarządzenie zmiana terminów postępowań rekrutacyjnych

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zwracam się z prośbą do rodziców kandydatów biorących udział w rekrutacji do Przedszkola Publicznego Jelonek, żeby w terminie od 10 kwietnia kartę zgłoszenia dziecka przesyłać drogą pocztową na adres przedszkola:

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim

ul. Warszawska 24, Papowo Toruńskie

87-148 Łysomice

lub drogą elektroniczną scan dokumentów w formie zaszyfrowanego dokumentu na adres e-mail przedszkola:

przedszkole@przedszkole-jelonek.pl

Hasło do dokumentu prosimy podać telefonicznie pod numerem 516077147  w godzinach 7.00-15.00

 

Oryginały dokumentów rodzice będą mogli dostarczyć w późniejszym terminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem 516077147

Instrukcja szyfrowania plików word:

Szyfrowanie pliku pdf

 

Zmiana sposobu przyjmowania kart zgłoszenia spowodowana jest podjęciem działań prewencyjnych mających przeciwdziałać rozszerzaniu się koronawirusa.

 

 

 

 

 

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do Przedszkola Publicznego Jelonek

Dyrektor Przedszkola informuje:

  • W przypadku, nieuzyskania wystarczającej liczby dzieci w procesie rekrutacji na filie 5-godzinne, dopuszcza się wskazanie przez dyrektora innego oddziału w przedszkolu.

                                                                                           

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje:

  • Rodzice kandydata składają Kartę Zgłoszenia w sekretariacie przedszkola najpóźniej do 31.2020 do godz. 15.00 (dokumenty do pobrania ze strony przedszkola lub sekretariatu)
  • O zakwalifikowaniu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń a liczba uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
  • Punkty przyznawane są na podstawie złożonych oświadczeń oraz załączników- kopii wymaganych dokumentów
  • Każda kopia dokumentu powinna być opatrzona opisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” poniżej data i podpis 
  • Kartę Zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy umieścić w opisanej kopercie (imię i nazwisko, adres rodzica/prawnego opiekuna) i zaklejoną dostarczyć do sekretariatu
  • Listy dzieci zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych oraz w późniejszym etapie przyjętych /nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z Harmonogramem Czynności
  • Listy zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela Przewodnicząca Komisji Małgorzata Buller- Jóźwicka. Preferowany jest kontakt mailowy ze względu na wykonywanie obowiązków nauczyciela, jednak w sytuacjach pilnych i wyjątkowych, może być także telefoniczny.

malgorzata.jozwicka@przedszkole-jelonek.pl                      601-220-285

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji, który obowiązuje do końca procesu rekrutacyjnego oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Buller- Jóźwicka

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-DO-PAPOWA-

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-DO-TURZNA-

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-DO-FILII-

Zarządzenie nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30.01.2020r. w sprawie harmonogramu czynności rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łysomice na rok szkolny 2020/2021.

rekrutacja-2020-2021