Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:

  • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego,
  • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,
  • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

  • działanie profilaktycznie,
  • eliminowanie wad postawy,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

  • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych.
  • Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę.
  • Wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy – profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę gimnastyki korekcyjnej Justynę Wojnowską-Wachowiak.

IMG-2453-Copy-e1542280499371.jpg
IMG_2408-Copy-e1542280517344.jpg
IMG-2465-Copy-e1542280423870.jpg
IMG-2464-Copy-e1542280444973.jpg
IMG_2406-Copy.jpg
IMG-2462-Copy-e1542280463302.jpg
IMG-2459-Copy-e1542280484157.jpg
IMG_2385-Copy.jpg