Przedszkole Publiczne

Rekrutacja

zapisy

dwulatkiwpisymniejsze1

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż kandydaci zakwalifikowani zostaną przyjęci do przedszkola po podpisaniu ,,woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Dokument ten jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.

Wolę przyjęcia powinno podpisać oboje rodziców. Dokumenty proszę składać w dniach 4-8 maja 2018.

Brak pisemnej woli rodzica skutkuje nieprzyjęciem kandydata.

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim informuje, iż po zebraniu od rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, dysponuje kilkoma wolnymi miejscami w 5-godzinnych filiach przedszkolnych. W naborze uzupełniającym rodzice kandydatów mogą aplikować na wolne miejsca przedstawione poniżej. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w dniach 24-26 kwietnia. Druk do pobrania w Sekretariacie i tu:

Ilość wolnych miejsc:

Łysomice- 2 miejsca

Lulkowo- 2 miejsca

Zakrzewko- 3 miejsca

Zgodnie z Harmonogramem Czynności rodzice dzieci nieprzyjętych mogą zwrócić się do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rodzice mają na to 7 dni od opublikowania list dzieci czyli do 27 kwietnia 2018.

W terminie 7 dni od otrzymania od Komisji Rekrutacyjnej pisemnego uzasadnienia odmowy, rodzic może, od 27 kwietnia 2018, wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Małgorzata Buller- Jóźwicka

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH

I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

WYNIKI REKRUTACJI

SZANOWNI  RODZICE !!!

W związku z brakiem wystarczającej liczby wolnych miejsc  na rok szkolny 2018/19  i nieprzyjęciem dzieci do przedszkola dyrektor informuje iż:

Realizowany jest projekt z funduszy Unii Europejskiej „ Akademia Przedszkolaka” i w dniu dzisiejszym trwa rozbudowa Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim. Planuje się otwarcie rozbudowanego  przedszkola  dnia  1 września 2018 roku  i  w związku z powyższym rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkola są proszeni o odbiór nowej karty zgłoszeniowej po 20 kwietnia 2018 roku w sekretariacie przedszkola. Liczba nowo utworzonych miejsc dla dzieci będzie wynosić 25.

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuję, iż kandydaci zakwalifikowani zostaną przyjęci do przedszkola po podpisaniu przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, woli przyjęcia do przedszkola. Deklaracje te należy podpisać w terminie od 10 do 18 kwietnia 2018 do godz. 15.00 w sekretariacie Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim. Brak pisemnej zgody rodzica skutkuje nieprzyjęciem kandydata . 20 kwietnia 2018 Komisja opublikuje listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz wskaże pozostałe wolne miejsca w przedszkolu.

 

 

Rusza nabór do Przedszkola Publicznego Jelonek

na rok 2018/2019.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz Harmonogramem Czynności wydanym przez organ prowadzący, Gminę Łysomice.

Informacji dotyczących rekrutacji udziela Przewodnicząca Komisji Małgorzata Buller- Jóźwicka. Preferowany jest kontakt mailowy malgorzata.jozwicka@przedszkole-jelonek.pl lub w wyjątkowych sytuacjach telefoniczny 601-220-285.

Ważne zmiany w tegorocznej rekrutacji:

  1. Rodzic wskazuje 1 oddział Przedszkola Publicznego Jelonek (Papowo Toruńskie lub Turzno lub Łysomice lub Lulkowo lub Zakrzewko lub Gostkowo)

  2. Do Karty Zgłoszenia dziecka rodzic załącza wymagane dokumenty m.in. kopię orzeczenia o niepełnosprawności kandydata i zaświadczenie o zatrudnieniu/ prowadzeniu działalności gospodarczej (np. wydruk CEIDG)/ pobieraniu nauki w trybie dziennym/ kopię dokumentów potwierdzających prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz oświadczenia, które stanowią załącznik do wniosku

  3. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Publicznego Jelonek  w Papowie Toruńskim w zamkniętej kopercie

  4. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzonym pierwszym etapie rekrutacji Komisja będzie prowadziła postępowanie uzupełniające. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola mogą ponownie złożyć wniosek, ubiegając się o wskazane wolne miejsca.