Przedszkole Publiczne

Opłaty przedszkolne

Prosimy o dokonywanie wpłat za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze

oraz wyżywienie  do 15 każdego miesiąca.

Konto na które prosimy wnosić opłaty to:

29 9511 0000 0033 0354 2000 0040