Przedszkole Publiczne

Zajęcia dodatkowe

 

zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZYK ANGIELSKI

 

Zajęcia wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego prowadzonego w formie aktywnej zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz umożliwiającej uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków.

Dzieci uczą się bawiąc. Poprzez piosenki, wierszyki połączone z ruchem ciała przyswajają sobie zwroty i wyrażenia. Uczniowie poznają i utrwalają podstawowe wyrazy związane z najbliższym otoczeniem-nazwy kolorów, zabawek, zwierząt, pożywienia, członków rodziny.

Do aktywnej nauki pobudzają dzieci wykorzystywane w czasie zajęć kukiełki, flashcards, kolorowanki, muzyka, przyjazna atmosfera i uśmiech nauczycielki.

Program nauczania języka angielskiego realizowany jest na zajęciach 30-minutowych 1-raz w tygodniu.

Prowadząca : Małgorzata Radziszewska

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Działalność logopedy w naszym przedszkolu polega na przeprowadzaniu badań przesiewowych mowy, diagnozowaniu, propagowaniu wśród rodziców i nauczycieli informacji na temat profilaktyki logopedycznej, wdrażaniu programów profilaktycznych, a także prowadzeniu warsztatów dla rodziców, mających na celu zwiększenie świadomości aktywnego wspierania rozwoju mowy dziecka

oraz organizacji zajęć terapii logopedycznej, w ramach których wykorzystywane są:

 

 • Ćwiczenia oddechowe ( wydłużanie fazy wydechowej, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego) i emisji głosu,
 • Trening prawidłowego połykania, gryzienia i żucia,
 • Zabawy rozwijające słuch fonemowy i wrażliwość słuchową,
 • Ćwiczenia usprawniające artykulatory (m.in. język, wargi, żuchwę),
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność dłoni,
 • Zabawy usprawniające koordynację wzrokową,
 • Wierszyki i zabawy kształcące motorykę, koordynację ruchową i ruchowo-słuchową oraz orientację w schemacie własnego ciała,
 • Zabawy wzbogacające słownictwo oraz rozwijające umiejętność budowania wypowiedzi oraz rozumienia mowy,
 • Ćwiczenia mające na celu uzyskiwanie prawidłowej artykulacji głosek.

Prowadząca: Joanna Kulis– logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej.

TERAPIA RUCHEM – GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia mają na celu likwidację wady postawy lub zahamowanie jej dalszemu rozwojowi, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała.

Na zajęciach dzieci będą wykonywać ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała tj:

 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy
 • przyjmowanie prawidłowych pozycji wyjściowych podczas wykonywania ćwiczeń i umiejętności ruchowych
 • dokonywanie wzajemnej kontroli i oceny prawidłowej postawy ciała

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut.

Prowadząca: mgr Lidia Haładyn– nauczyciel wychowania fizycznego, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej

NIE WOLNO TAK SIADAĆ

logo 1

TAK NELEŻY SIADAĆ

logo 2

ZAJĘCIA MUZYCZNO – RUCHOWE

 

                Warsztaty obejmują naukę śpiewu, gry na instrumentach oraz kształcenie muzyczno–ruchowe.

Wrażliwość słuchowa doskonali się z wiekiem, a taka aktywność jak śpiew, ruch, nauka gry na instrumentach jest czynnikiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju dziecka. Percepcja muzyki rozwija wyobraźnię, samodzielność myślenia oraz kształtuje postawy twórcze.

 

Celem warsztatów jest:

 • kształtowanie umiejętności odróżniania tempa, dynamiki, rejestrów w muzyce oraz linii melodycznej,
 • kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozpoznawanie ich dźwięków, nauka koncentracji,
 • nauka poprawnego śpiewania piosenek – dykcja, intonacja, śpiewanie indywidualne i w grupie,
 • kształtowanie koordynacji ruchów, dostosowanie ruchu do muzyki
 • nauka improwizacji i rozwijanie umiejętności twórczych.

„Wszyscy Tworzymy Sztukę” od kilku lat współpracuje z przedszkolem JELONEK prowadząc zajęcia muzyczno – ruchowe.  Efekty  współpracy z przedszkolem mieszkańcy gminy Łysomice  mogą oglądać przy okazji występów dzieci podczas lokalnych uroczystości takich jak: Dożynki, Dzień Matki, Dzień Ziemi, Wigilia, Zakończenie roku szkolnego itp.

 

Prowadzący:  Wszyscy Tworzymy Sztukę , www.wtsart.pl

logo