Przedszkole Publiczne

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego:

„Nasze Przedszkole”

Wiesławy Żaby- Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej.