Przedszkole Publiczne

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
– PRZEDSZKOLE CAŁODZIENNE –

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 letnich

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze.
8:00 – 13:00 Realizacja podstawy programowej;
8:00 – 8:30
Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne;
8:30 – 8:45
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu
8:45 – 9:00
Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;
9:00 – 9:30
Śniadanie;
9:30 – 11:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
11:30-12:30
Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu;
Obiad;
12:30 – 13:45
Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach lub inna forma relaksu.
13:45 – 14:00
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku;
14:00 – 14:45
Czynności samoobsługowe. Podwieczorek;
14:45-16:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-5 letnich

6.30-8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze
8.00-13.00 Realizacja podstawy programowej
8.00-8.30
Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi;
8.30-9.00
Prace porządkowe . Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania.
Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole;
9.30 – 11.30
Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
11.30-12.10
Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowanie do obiadu. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Obiad.
12.10-12.30
Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno – kompensacyjna i indywidualna; głośne czytanie literatury dziecięcej.
12.30-13.00
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
13.00-14.00
Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe.
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.
14.00-14.30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.30-16.30
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.

pracenaszychpociech

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianom tylko za zgodą Dyrektora, spowodowaną modyfikacjami zajęć, wycieczkami. Zadania ujęte w rozkładzie od 8.00 do 13.00 wynikają z realizacji podstawy programowej.

 Małgorzata Buller-Jóźwicka