Zwierzęta duże i małe

Zwierzęta duże i małe

Termin realizacji: 1.06 – 5.06.2020 r.

Cele:

 • poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce
 • rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy-mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywieni)
 • zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj,
 • doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta
 • rozwijanie percepcji słuchowej u dziecka
 • rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego i wypowiadani się na jego temat
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • pobudzanie do działań twórczych: plastycznych i technicznych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania
 • doskonalenie umiejętności przeliczania