Wielkanoc

Wielkanoc

Termin realizacji: 6.04-10.04.2020 r.

Cele:

  • zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami związanymi ze świętami Wielkanocnymi
  • wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych
  • rozwijanie umiejętności składania życzeń
  • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na temat wysłuchanego utworu
  • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
  • doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania
  • rozwijanie sprawności manualnej
  • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia