Zwierzęta na wiejskim podwórku

Zwierzęta na wiejskim podwórku

Termin realizacji: 25.03-27.03.2020 r.

Cele:

  • budowanie wiedzy dzieci na temat środowiska wiejskiego
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic między krajobrazami wsi i miast
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie
  • budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich
  • rozwijanie apartu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
  • rozwijanie sprawności manualnej dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych
  • kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej poprzez naukę piosenek