Zapraszamy rodziców dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020, w celu  potwierdzenia woli zapisania dziecka do naszego przedszkola.

Potwierdzenie woli, zgodnie z harmonogramem rekrutacji należy składać w sekretariacie przedszkola w dniach od 4.04 do 08.04.2019r.

Niezłożenie potwierdzenia w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych.

Lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych  będzie udostępniona na drzwiach przedszkola 04.04.2019r.