Program Profilaktyczny „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

W miesiącu marcu grupa Rybki zrealizowała program profilaktyczny „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” Dzieci zdobyły wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy, metod zabezpieczenia się przed wszczepieniem kleszcza, poznały sposoby zapobiegania atakom kleszczy oraz sposoby zachowania się w razie kontaktu z nimi. Akcja objęła także rodziców którym dzieci wręczyły ulotki „Nie czekaj do wiosny”- Zapobiegaj! – zaszczep się!. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się projekcja filmu „ Jak usunąć kleszcza” w której dzieci uczestniczyły podczas zajęć z użyciem tablicy multimedialnej.

Zdjęcie8521.jpg
Zdjęcie8527.jpg
Zdjęcie8530.jpg
Zdjęcie8534.jpg
Zdjęcie8536.jpg
Zdjęcie8538.jpg